Krukgewichten

Het krukgewicht, dat rond het einde van de 16e eeuw opkwam, was in diverse plaatsen in Nederland de meest gebruikte vorm voor een gewicht, met name in plaatsen waar loden gewichten verboden waren zoals Amsterdam
en Groningen. De gebruikelijke groottes zijn 1/8 - 1/4 pond - 1/2 pond - 1 pond en groter
(tot en met 100 pond). Heel soms werden hele kleine krukgewichten gemaakt, tot 1 lood (1/32 pond) toe.

Vanaf 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 50 pond werd de massa op krukgewichten met de volgende tekens aangegeven respectievelijk:
                                      
                              
Bij de invoering van het metrieke stelsel in 1820 werden knopgewichten zeer algemeen en werd het krukgewicht eigenlijk alleen nog toegepast voor de gewichten van 1 Pond Kil (1 kg) en groter.

Er zijn echter ook metrieke krukgewichten bekend van 1 - 2 - 5 Ned. Ons (100 - 200 - 500 gram), en enkele exemplaren van 5 Ned. Lood (50 gram), vermaakt uit voor-metrieke krukgewichten van 1/8 pond.

Zowel in de voor-metrieke als de metrieke krukgewichten zijn regionale verschillen in vormgeving te bespeuren.

Werktekeningen van metrieke krukgewichten Klik hier