Determinatie Fabrieksmerken

Weergegeven fabrieksmerken zijn van bekende en onbekende fabrikanten, 
In 1870 werd voorgeschreven dat vanaf die datum het gewicht de naam of het merkteken van de vervaardiger moest dragen. Op oudere exemplaren zal zo'n merk dus zelden voorkomen. Ook treft u in plaats van het merk van de vervaardiger wel eens een merk van een verkoper of zelfs een eigendomsmerk of merken aan. Hoewel dit lange tijd niet meer was toegestaan is in 1975 besloten het aanbrengen van eigendomsmerken op gewichten voor gewone weging,onder bepaalde restricties weer toe te staan.
Echter er worden soms toch nog namen van onbekende fabrikanten ontdekt. 
Ook het jaar van eerste en laatste aanbieding geven wij aan met de opmerking; voor zover bekend.


  
Becker's Sons, Rotterdam
Van het fabrieksmerk zijn drie verschillende groottes bekend,

       

Het bedrijf werd in 1872 door J.J. Becker en H.L. Becker opgericht als Becker’s Sons te Rotterdam.
Becker’s Sons verwierf grote bekendheid met zijn weegwerktuigen en in afzonderlijke ruimten werden de gewichten gefabriceerd en gejusteerd.

In 1914 eveneens een bedrijf geopend in Brummen en gewichten werden nu aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Rotterdam, respectievelijk kantoormerken 3 en 6.
In 1919 is het bedrijf officieel overgeplaatst naar Brummen; ook na 1919 werden echter nog gewichten ter keuring aangeboden aan het ijkkantoor Rotterdam.
Vanaf 1967 is deze firma overgenomen en gaat door onder de naam: Simmonds N.V. Brummen
Jaar van eerste aanbieding 1874
Jaar van laatste aanbieding 1967Haagse Balansen en Gewichtenfabriek N.V.
Den Haag; met ingang van 1980 Rotterdam
Jaar van eerste aanbieding 1918
Jaar van laatste aanbieding 1980 (Klik hier)
Echter de verkoop van de voorraad zou doorgaan tot ongeveer 1992


Fa. H. Houtgraaf, Dordrecht
Jaar van eerste aanbieding 1928
Jaar van laatste aanbieding 1936


H.J. Reijers, Amsterdam
Jaar van eerste aanbieding 1941
Jaar van laatste aanbieding 1946

 
 Reijers en Zoon. N.V. Amsterdam
 Jaar van eerste aanbieding 1948
 Jaar van laatste aanbieding 1953


N.V. Balansen- en gewichtenfabriek van J.H. Becker, Delft
Jaar van eerste aanbieding 1926
Jaar van laatste aanbieding 1946


Fa. Jacobson v.d. Berg Rotterdam (buitenlands fabricaat)
Jaar van eerste aanbieding 1933
Jaar van laatste aanbieding 1936


Fabriek onbekend,
aangeboden door de Militaire Apotheek te Amsterdam
Jaar van eerste aanbieding 1939
Jaar van laatste aanbieding 1940


Alvoba N.V. Driebergen,
later Alvoba N.V; Fa. Frenkel en van Zanten te Utrecht.
Betreft: bakkerijgewichten merk a, gebruikt tot en met 1954 daarna merk b, 
Merk C, werd meestal voor de ringgewichten gebruikt..
Jaar van eerste aanbieding 1948
Jaar van laatste aanbieding 1962


B. Verhagen, Brielle
(Fa. Eegema- Europeese Eenheidsgewichtenmakerij) 
met ingang van januari 1979 P.C. Heezen, Rhoon. 
betreft: roestvast stalengewichten van het internationale model en gewichten
van eigen model met een bijzondere massawaarde.
Jaar van eerste aanbieding 1966
Jaar van laatste aanbieding heden


H.K. van Wingerden (en zonen), Gorinchem 
- bood o.a. gewichten ter keuring aan in Dordrecht en 's-Hertogenbosch
- voor 1 juli 1913 merk a of b
- na    1 juli 1913 merk c of d
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1933


L. Mulder Groningen
Jaar van eerste aanbieding 1933
Jaar van laatste aanbieding 1934


     
G. SWARTE Groningen 
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 17)
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1876

Gerardus Alexander Swarte. In 1880 wonende in de Pelsterstraat F28 te Groningen, kopergieter van beroep.
Op 19-3-1890 overleden, ongehuwd, stond toen als kopergieter te boek. Bron: Adresboek Groningen 1880.
Mededeling door Johan Waterborg, publieksadviseur Groninger Archieven.


Metaalwarenfabriek en Kopergieterij "Het Anker" te Hardinxveld
Jaar van eerste aanbieding 1920
Jaar van laatste aanbieding 1930


Automatic Screwworks, Nijmegen
Jaar van eerste aanbieding 1909
Jaar van laatste aanbieding 1927


Van der Meer en Schoep N.V; Rotterdam (SITOS)
betreft messing gewichten van bijzondere constructievorm 
ten behoeve
van bakkerijgebruik
Jaar van eerste aanbieding 1970
Jaar van laatste aanbieding 1974Fa. Kester (Banketfabriek), Schiedam
betreft messing gewichten van bijzondere constructievorm
Jaar van eerste aanbieding 1971
Jaar van laatste aanbieding 1972 


T. Gamper - Murrhardt (Duitsland)
Importeur: G.J.J. Bouman, Rotterdam
Jaar van eerste aanbieding 1931
Jaar van laatste aanbieding 1931


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten zijn geijkt door kantoor 1)
Jaar van eerste aanbieding 1873
Jaar van laatste aanbieding 1879


A. Helders, Rotterdam
(slechts verkoper van gewichten fabrieksmerk 37?)
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1883


Koek en Cie, Rotterdam
(aangeboden aan de ijkkantoren Rotterdam en
Dordrecht, resp. kantoormerken 6 en 8
Jaar van eerste aanbieding 1881
Jaar van laatste aanbieding 1883


S. van Amersfoort, Gorinchem
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1902


W. Linderman en Co. Amsterdam
Jaar van eerste aanbieding 1868
Jaar van laatste aanbieding 1883


Goedhals te Amersfoort
(heeft in 1925 een messing 5 KG gewicht laten ijken
op ijkkantoor 14 Utrecht)
Jaar van eerste aanbieding 1925
Jaar van laatste aanbieding 1925


H.M. van Amersfoort, Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1873
Jaar van laatste aanbieding 1883


I. Schruiteekamp Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1883


M. Verlaan Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1875
Jaar van laatste aanbieding 1883


C. van Helsdingen Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1877
Jaar van laatste aanbieding 1883


P. Rijksen, Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1868
Jaar van laatste aanbieding 1883


M. van Wijk, Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1883

 
C. Kraan Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1883


I.T. Swenker, Utrecht
(heeft de gieterij van C.A. Vos te Gorinchem
[zie nr. 44] overgenomen).
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1883


M. van Wijk, Utrecht
betreft eveneens pijlgewichten
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1883


H. Olland, Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1883


J.C. Th. Marius, Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1883


H.G. Lammerts van Bueren, Utrecht
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1883


Fa. Veenstra, Apeldoorn
Jaar van eerste aanbieding 1873
Jaar van laatste aanbieding 1885


Becker en Buddingh, Arnhem
Jaar van eerste aanbieding 1866
Jaar van laatste aanbieding 1883

        
Louwmans & Co, Sneek
(aangeboden aan ijkkantoor Leeuwarden, kantoormerk 15.
Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam,

kantoormerk 9. Medio 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek (aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabrikaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1907
Meer weten over de firma Loumans? Klik hier.


  
       
Keverling & Co, Joure
er is ook nog een afbeelding d. deze afbeelding volgt.
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1922


J. Heins, Leeuwarden
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1895


P. de Lang, Leeuwarden
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1883


C.A. Vos Gorinchem
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1927


C.T.X. Kleinefeldt, Mook
(gewichten ter keuring aangeboden aan ijkkantoor
Arnhem, Nijmegen en Maastricht resp. kantoornummer 3, 4 en 19
Jaar van eerste aanbieding 1888
Jaar van laatste aanbieding 1908

Merk tot op dit moment nog niet bekend.
Fa. Koch, Den Haag
Jaar van eerste aanbieding 1881
Jaar van laatste aanbieding 1881


Folkert Veenstra,
merken op gewichten, geijkt door ijkkantoor 15
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1874


J.G. Lambriex, Maastricht
(deze gewichten werden in Mechelen, België gefabriceerd)
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1878


Eigendomsteken op gewichten, behorende aan het voedselvoorzienings in-
en verkoopbureau van het Min. van Landbouw en Visserij (aangebracht tegenover
de massa-aanduiding op het bovenvlak.
Jaar van eerste aanbieding - -
Jaar van laatste aanbieding - -


Metaalgieterij "Nederland" te Nijmegen
Jaar van eerste aanbieding 1920
Jaar van laatste aanbieding 1922


Van Gerven 
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 1)
Jaar van eerste aanbieding 1872
Jaar van laatste aanbieding 1875Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 14)
Jaar van eerste aanbieding 1873
Jaar van laatste aanbieding 1883

 
Van Zeist Utrecht 
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 14)
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1877


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 1)
Jaar van eerste aanbieding 1879
Jaar van laatste aanbieding 1881

 
Leon Zwiebel, Saverne, Frankrijk
(importeur - Keylard, Amsterdam
Van Vughts Concern, Amsterdam
betreft gewichten van het internationale model.
Jaar van eerste aanbieding 1973
Jaar van laatste aanbieding heden


W. Linderman (merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 9 Amsterdam)
Jaar van eerste aanbieding 1871
Jaar van laatste aanbieding 1877

     
B. Pieters
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 17)
Jaar van eerste aanbieding 1870, Jaar van laatste aanbieding 1871
na 1871 werd het;


Jaar van eerste aanbieding 1872
Jaar van laatste aanbieding 1875


Fabrikant onbekend
(merk aangetroffen op sluitgewicht, van 5. HEKTOG.
500G in 1880 geijkt door ijkkantoor 10)
Jaar van eerste aanbieding 1880
Jaar van laatste aanbieding 1880
 

of of
Fabrikant onbekend
Het fabrieksmerk CE is afgeslagen op een gewicht dat in 1873 door het
ijkkantoor te Leeuwarden, ijkkantoornummer 15, werd geijkt.
Het fabrieksmerk CE? of CF? is afgeslagen op een gewicht van 5 HEKTOG dat
in 1871 door het ijkkantoor te Leeuwarden, ijkkantoornummer 15, werd geijkt.
Het fabrieksmerk CE? of CB? is afgeslagen op een gewicht van 2 HEKTOG dat
in 1871 door het ijkkantoor te Assen, ijkkantoornummer 18, werd geijkt.
Dit zou het fabrieksmerk van C. Braakman te Assen of van C. Becker te Leeuwarden
kunnen zijn.
Jaar van eerste aanbieding: 1871.
Jaar van laatste aanbieding: 1873.


Fabrikant onbekend
(merk op gewicht, geijkt door ijkkantoor 3)
Jaar van eerste aanbieding 1887
Jaar van laatste aanbieding 1887


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 1)
Jaar van eerste aanbieding 1876
Jaar van laatste aanbieding 1877


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 19)
Jaar van eerste aanbieding 1871
Jaar van laatste aanbieding 1874


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 6)
Aanvankelijk werd gedacht dat 1871 het jaar van eerste aanbieding was.
Echter in een later stadium zijn er gewichten van deze fabrikant aangetroffen
die geijkt zijn met de jaarletter B van 1870.
Jaar van laatste aanbieding 1874

  
J.F. Schierenbeck Arnhem
(merk op gewicht, geijkt door ijkkantoor 3)
Het merkteken (S) is slechts alleen in 1870 gebruikt
(minder dan een jaar) daarna "klavertje"
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1917 


Fabrikant onbekend
(merk op gewicht, geijkt door ijkkantoor 19 in 1876)
Jaar van eerste aanbieding 1876
Jaar van laatste aanbieding 1876


Fabrikant onbekend
(merk op gewicht, geijkt door ijkkantoor 11 in 1875)
Jaar van eerste aanbieding 1875
Jaar van laatste aanbieding 1875

 
Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 9)
Jaar van eerste aanbieding 1876
Jaar van laatste aanbieding 1877


Fabrikant onbekend
(Kantoormerk onleesbaar. Later merk op gewicht,
geijkt door ijkkantoor 1)
Jaar van eerste aanbieding 1872
Jaar van laatste aanbieding 1872

 
Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 6 in 1871
en ijkkantoor 9 in 1872)
Jaar van eerste aanbieding 1871
Jaar van laatste aanbieding 1872


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 8)
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1873


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 6)
Jaar van eerste aanbieding 1874
Jaar van laatste aanbieding 1876


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 19)
Jaar van eerste aanbieding 1877
Jaar van laatste aanbieding 1877


Fabrikant J. Anjema
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 15, Leeuwarden)
Jaar van eerste aanbieding 1876
Jaar van laatste aanbieding 1876
Van de vervaardiger J. Anjema zijn weinig gegevens bekend.
Hij wordt genoemd in de periode 1875-1880


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 6)
Jaar van eerste aanbieding 1880
Jaar van laatste aanbieding 1880


Van Bergen Heilgerlee Groningen 
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 17)
Jaar van eerste aanbieding 1878
Jaar van laatste aanbieding 1878


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 11)
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1870


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 10)
Jaar van eerste aanbieding 1883
Jaar van laatste aanbieding 1883


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 9)
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1870


Fabrikant onbekend
(merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 5)
Jaar van eerste aanbieding 1871
Jaar van laatste aanbieding 1871


IJkantoor onbekend
Jaar van eerste aanbieding 1875
Jaar van laatste aanbieding 1875


Klik hier voor: IJkkantoren