Jaarletters 1820-1975


Het overzicht van de goedkeuringsmerken uit de periode 1820-1998 toont van de alfabetten alleen de jaarletters zonder het stempelveld, dat in de periode 1820-1836 meerdere vormen kon hebben. Naast jaarletters in een stempelveld werden er in de periode 1820-1836 ook jaarletters zonder stempelveld afgeslagen.
Van de jaarletter A van 1820 tot en met de R van 1836 zijn veel variaties bekend, omdat in de periode 1820-1836 het snijden van de stempelijzers met de jaarletters door plaatselijke stempelsnijders werd uitgevoerd.
Vanaf 1837 werden er in ons land, met uitzondering van de provincie Limburg, stempelijzers gebruikt die door de Munt in Utrecht waren gesneden. Daarmee verdween de variatie in uitvoering van de jaarletters vanaf 1837 grotendeels. Enige diversiteit, zij het in mindere mate, bleef bestaan. Dat kwam omdat de Munt ook niet vormvast was bij het snijden van de stempels, het was immers handwerk.
In Limburg werden niet tot 1837 maar tot en met 1845 afwijkende jaarletters afgeslagen. Pas vanaf 1846 gebruikte men daar stempelijzers die door de Munt in Utrecht waren gesneden.
 

Hieronder dezelfde jaarletters als bovenstaand, echter anders gerangschikt.
Zie duidelijk het verschil in type letters in de zes gebruikte alfabetten.

  1820   1845   1869   1890   1922-1923   1963-1964
  1821   1846   1870     1891   1924-1925   1965-1966
  1822   1847    1871    1892   1926-1927     niet uitgegeven
  1823   1848   1872   1893    1928-1929   1967-1968
  1824   1849   1873      niet uitgegeven      niet uitgegeven   1969-1970
 1825   1850     niet uitgegeven 1894-1895   1930-1931   1971-1972
  1826   1851    1874   1896-1897   1932-1933   1973-1974
  1827   1852   1875   1898-1899   1934-1935