Snel overzicht
Arrondissement-ijkers en hun merktekens 1820-1869

 
Bij de invoering van het metrieke stelsel behoorde uiteraard ook de regeling van het toezicht ook op maten en gewichten en ellestokken. Dit toezicht was in de periode van 1820 tot en met 1869 opgedragen aan de arrondissementsijkers.

Wanneer bij de ijk de voorwerpen aan de voorschriften voldeden werden zij voorzien van de lopende jaarletter
(zie jaarletters 1820-1975),
en het particuliere merk van de ijker, die de keuring had verricht.
Kwam bij de aanbieding voor her-ijk op het gewicht het eigenmerk van de betreffende ijker niet voor, omdat de aanbieder bijvoorbeeld uit een ander arrondissement afkomstig was of na overplaatsing van de ijker naar een
ander arrondissement, dan bracht de ijker bij de her-ijk ook zijn eigen merk weer aan.

Op sommige gewichten kunnen dus verschillende ijkmeester merken voorkomen.

Indien echter twee dezelfde merken naast elkaar zijn aangebracht, betekent dit dat wij te doen hebben met een gewicht bestemd voor de  "fijne weging" (goud, zilver, medicijnen, etc.)

Let op:
In Amsterdam gebruikten verschillende arrondissementsijkers in verschillende tijdvakken het zelfde merk!
 

Bron: R.J. Holtman

Zie ook: uitgebreide beschrijving van bovenstaande merken;
A - G 
klik hier               H - M  klik hier               N - R  klik hier               S - Z  klik hier