Metrieke sluitgewichten 2 NEDERLANDSE ONCEN # deze pagina toont 1 gewicht.

393


Sluitgewicht 2 NEDERLANDS ONCEN, metriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Compleet sluitgewicht

1e ijk A 1820
Aantal ijken 16
IJkmeester Theodorus Antonius Nagel
Benoemd als ijkmeester te Amsterdam 14 maart 1820

Bijzonderheden
> De arrondissementsijker heeft zijn ijkmeesterteken dubbel afgeslagen hetgeen
   aangeeft dat het gewicht geijkt is voor fijne weging.
> Door de vele ijken zijn de laatste drie bakjes destijds vervangen.

Arrondissementsijker Nagel Theodorus Antonius
Bij besluit van de Souvereine Vorst van 29 december 1814 benoemd geworden tot ijk- en justeermeester generaal van het Troois gewicht. Als zodanig eervol ontslagen toen door de invoering van het metrieke stelsel het Troois gewicht werd afgeschaft werd
  Nagel Theodorus Antonius benoemd op 14 maart 1820 te Amsterdam tot arridonsements ijker aldaar.
Overleden 20 dec. 1831.