Krukgewichten 5 KILOGRAM # deze pagina toont 8 gewichten.

009


Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek

Fabrikant: Louwmans, Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

38 ijken vanaf de jaarletter Q van 1881. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 KILOG. aan de andere kant van de schouder staat niets. Op de romp staat 15 (het nummer van ijkkantoor Leeuwarden) en de jaarletter Q als eerste jaarletter de laatste jaarletter is de 79 van 1979. In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht, de letter L (Louwmans).

Opmerkingen
> Het gewicht is de eerste vier jaar gelijk op geijkt met de 1 KILOGRAM en
   2 kilogram zie nr. 294 en 293.

Informatie over de fabrikant
Louwmans & Co, Sneek aangeboden aan ijkkantoor 15 te Leeuwarden. Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9. Medio 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij
Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabricaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910.
Jaar van eerste aanbieding 1870.
Jaar van laatste aanbieding 1910.

De firma Louwmans en Co leverde van 1887 tot 1896 dus over een periode van 10 jaar, voor de eerste ijk in
Leeuwarden (ijkkantoor 15) 285 koperen gewichten van 2 en 5 KG aan.

Bijzonderheden
zie dit gewicht ook in; 2000 jaar gewichten in de Nederlanden D.A. Wittop Koning, G.M.M. Houben pagina 117 afb.216.

Voor nog heel veel meer informatie over de firma Louwmans klik hier.

                                            Joachim Louwmans

                Geboren 28 aug. 1831    Overleden 25 dec. 1874
 

034


Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek

Fabrikant: Louwmans, Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

23 ijken vanaf de jaarletter Q van 1881. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 KILOG. aan de andere kant van de schouder staat U 5. Op de romp staat 15 (het nummer van ijkkantoor Leeuwarden) en de jaarletter Q als eerste jaarletter de laatste jaarletter is de 85 van 1985. In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht, de letter L (Louwmans).

Informatie over de fabrikant
Louwmans & Co, Sneek aangeboden aan ijkkantoor 15 te Leeuwarden. Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9. Medio 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij
Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabricaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910.
Jaar van eerste aanbieding 1870.
Jaar van laatste aanbieding 1910.

De firma Louwmans en Co leverde van 1887 tot 1896 dus over een periode van 10 jaar, voor de eerste ijk in
Leeuwarden (ijkkantoor 15) 285 koperen gewichten van 2 en 5 KG aan.

Voor nog heel veel meer informatie over de firma Louwmans klik hier.

                                            Joachim Louwmans

                Geboren 28 aug. 1831    Overleden 25 dec. 1874
 

289

 

Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek

Fabrikant Beckers, Rotterdam

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

22 ijken vanaf de jaarletter S van 1910-1911. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 Kilogram de letter Z (is geen ijk).
Op de schouder aan de andere kant staat het kantoornummer 6 (het nummer van ijkkantoor Rotterdam) en de jaarletter S
Op de romp staan 22 jaarletters de laatste is (19)87

In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht en de letter O (fabrieksmerk Beckers Rotterdam).

Opmerkingen
> Het gewicht gelijk op is geijkt met de 2 KILOGRAM (nr. 292).
> In staatsblad no. 341 werd, bij Koninklijk besluit op 6 november 1912 precies de
   maten en vormgeving van een na deze datum nieuw te produceren krukgewicht
   aangegeven (zie ook Meten en Wegen jaargang 1974). Bovenstaand gewicht is
   identiek aan deze voorgeschreven vorm, echter het gewicht is geijkt met de
   jaarletter S 1910-1911. Hieruit mag de conclusie getrokken worden dat het
   krukgewicht geproduceerd door de firma Beckers Rotterdam destijds model 
   heeft gestaan voor het ijkwezen. 

Informatie over de fabrikant
In 1914 eveneens een bedrijf geopend in Brummen en gewichten werden nu aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Rotterdam. Respectievelijk kantoormerken 3 en 6. In 1919 is het bedrijf officieel overgeplaatst naar Brummen; vanuit een filiaal in Rotterdam werden echter nog gewichten ter keuring aangeboden aan het ijkkantoor Rotterdam.
NV Bercker's Sons weegwerktuigenfabriek, later: Becker's Sons N.V. Fijn mechanische Industrie te Brummen.
Vanaf 1968 is deze firma overgenomen en gaat door onder de naam; Simmonds N.V. te Brummen.
Vanaf 1967 toestemming verleend gewichten met fabrieksmerk H door Simmonds aan te bieden aan ijkkantoor Arnhem.
Jaar van eerste aanbieding 1874.
Jaar van laatste aanbieding 1967.
 

290

 

Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek

Fabrikant Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek N.V. Den Haag

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

03 ijken vanaf de jaarletter a van 1922-1923. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 KILOGRAM. Op de romp staan 03 jaarletters de laatste is de d 1928-1929. In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht
de letter H, kantoormerk 5 (het nummer van ijkkantoor Den Haag).

Informatie over de fabrikant
Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek N.V. te Den Haag; met ingang van 1980 Rotterdam.
Jaar van eerste aanbieding 1918.
Jaar van laatste aanbieding 1970.
                                                
 

291

 

Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek

Fabrikant van Zeist Utrecht

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

46 ijken vanaf de jaarletter H van 1875. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 KILOGRAM  v.Z.
Aan de andere kant van de schouder staat 14 (het nummer van ijkkantoor Utrecht) gevolgd door 14 jaarletters,  H1875, J 1876 K 1877, L 1878, N 1879, P 1880,
Q 1881, R 1882, S 1883, T 1884, U 1885,
V 1886, X 1887 en de waarschijnlijk per ongeluk dubbel afgeslagen f 1930-1931 die eveneens op de romp staat afgeslagen.
Op de romp staan 32 jaarletters k 1900-1901, n 1902-1903, p 1904-1905,
q 1906-1907, r 1908-1909, s 1910-1911, t 1912-1913, v 1914-1915,
x 1916-1917, y 1918-1919, a 1922-1923, b 1924-1925 c 1926-1927,
d 1928-1929, f 1930-1931, g 1932-1933, h 1934-1935, k 1936-1937,
m 1938-1939 n 19401941, p 1942-1943, q 1944-1946, r  1947-1948,
s 1949-1950, t 1951-1952, V 1953-954, W 1955-1956, X 1957-1958,
Y 1959-1960, Z 1961-1962, A 1963-1964, de laatste is de  letter B 1965-1966.

Informatie over de fabrikant
Van Zeist Utrecht (merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 14).
Jaar van eerste aanbieding 1870.
Jaar van laatste aanbieding 1877
 

352


Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek

Fabrikant N.V. Balansen- en gewichtenfabriek J.H. Becker, Delft

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

10 ijken vanaf de jaarletter g van 1932-1933.
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 Kilogram
aan de andere kant staat niets.
Op de romp staan 10 jaarletters g 1932-1933, t 1951-1952, V 1953-1954,
W 1955-1956, X 1957-1958, Y 1959-1960, Z 1961-1962, A 1963-1964 
B 1965-1966, de laatste jaarletter D-1967
In de grondplaat staat het kantoornummer 5 (ijkkantoor Den Haag) en de D, het fabrieksmerk van de N.V. Balansen- en gewichtenfabriek J.H. Becker te Delft afgeslagen, tevens is er een justeergat aangebracht.

Opmerking
De ijkmerken zijn na het eerste ijk een 90 graden gedraaid, zijnde geijkt voor de z.g. fijne weging.

Informatie over de fabrikant
N.V. Balansen- en gewichtenfabriek van J.H. Becker, Delft
Jaar van eerste aanbieding 1926
Jaar van laatste aanbieding 1946.

 

353


Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek

Fabrikant van Zeist Utrecht

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

44 ijken vanaf de jaarletter J van 1876. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 KILOGRAM. Aan de andere kant van de schouder staat 14 (het nummer van ijkkantoor Utrecht) gevolgd door 12 jaarletters, J 1876, 
L 1878, N 1879, P 1880, Q 1881, R 1882, S 1883, T 1884, U 1885, V 1886,
X 1887 Y 1888 . Op de romp staan 32 jaarletters g 1896-1897, h 1898-1899,
k 1900-1901, p 1904-1905, r 1908-1909, s 1910-1911, t 1912-1913,
v 1914-1915, x 1916-1917, y 1918-1919, z 1920-1921, a 1922-1923,
b 1924-1925 c 1926-1927, d 1928-1929, f 1930-1931, g 1932-1933,
p 1942-1943, t 1951-1952, V 1953-954, W 1955-1956, X 1957-1958,
Y 1959-1960, Z 1961-1962, A 1963-1964, B 1965-1966, E 1969-1970
F 1971-1972, G 1973-1974, (19)76  de laatste is de "letter" (lees cijfer) 78
van 1978.
In het grondvlak van het gewicht is een justeergat en het fabrieksmerk vZ (van Zeist) aangebracht.

Informatie over de fabrikant
Van Zeist Utrecht (merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 14).
Jaar van eerste aanbieding 1870.
Jaar van laatste aanbieding 1877
 

358


Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek

Fabrikant: Becker's Sons Brummen

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

09 ijken vanaf de jaarletter d van 1928-1929.
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 Kilogram.
Op de schouder aan de andere kant staat niets.
Op de romp staan 09 jaarletters d 1928-1929, f 1930-1931, p 1942-1943,
q 1944-1946, r 1947-1948, Y 1959-1960, Z 1961-1962, A 1963-1964,
D 1967-1968.

In de grondplaat van het gewicht is een justeergat aangebracht en de letter O, het fabrieksmerk Beckers Brummen en het kantoornummer 3 van het ijkkantoor Arnhem.

Verkrijging en "gebruik"
> Toen de DNB ook elektronisch ging wegen en de koperen gewichten
   overbodig werden, heeft medewerker J. de Weijer zich over de gewichten
   ontfermd. J. de Weijer was in dienst bij de DNB van 25 april 1949 tot aan
   zijn pensionering 1 april 1980 en werkzaam als procuratiehouder
   (bron: jaarboekje 1951 De Nederlandsche Bank NV en almanak 1981).
> Volgens de zoon van J. de Weijer, A. de Weijer gebruikte zijn vader
   de verkregen gewichten in zijn hobbyruimte als verzwaringsgewicht bij
   het verlijmen van hout net als de twee druppelknopgewichten van
  10 NEDERLANDSPOND KIL zie gewichten no. 222 en 228.

Geschiedenis DNB BIJBANK
> De eerste Bijbank van de Nederlandsche Bank werd in Rotterdam (op
   aandringen van de Kamer van Koophandel) op 2 januari 1865 aan de
   Leuvenhaven Schiedamsedijk geopend.

   In 1905 ontwierp Jan Verheul Dzn. samen met de huisarchitect van de
   Nederlandse Bank A. Salm G.Bzn. een bankgebouw van 57 meter diep met
   een smalle maar monumentale voorgevel aan Boompjes met als huisnummer 72
   (achtergevel aan de Rederijkade). De DNB verhuisde in 1907 naar dit gebouw.
   Dit "nieuwe" gebouw werd in de tweede wereldoorlog verwoest.
   Op de zelfde plek herrees tussen 1950 en 1955 een nieuw gebouw, naar
   ontwerp van de Haarlemse architect Henri Zwiers. In 2000 werd de
   DNB BIJBANK aan de Boompjes te Rotterdam definitief gesloten.