Knopgewichten 10 NEDERLANDS POND KIL # deze pagina toont 2 gewichten.

230


Knopgewicht 10 NEDERLANDS POND KIL

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 07
Op de schouder van het gewicht staat 10 N.P gevolgd door twee keer het ijkmeester teken van Dr. Mensing, Matheus Christinus en de jaarletters;
V 1865, W 1866, X 1867, Z 1868, A 1869, B 1870, E 1873.

Bijzonderheden
> Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer
   afgeslagen  ijkmeester teken op de schouder) voor o.a Goud en Zilver.
   Het gewicht is gelijk opgeijkt met de 10 pond kil (nr. 312) en de 5 pond
   kil (nr. 313). Deze drie samen vormen een prachtige serie. Opgeborgen in een
   bijbehorende kist gemaakt van notenhout.
> Gewichten geproduceerd  in de periode 1820-1869 waarop als
   massa-aanduiding NPK, NP of NO door de fabrikant is aangebracht, zijn
   aanvankelijk gemaakt voor fijne weging. Dit was destijds usance, echter
   pas nadat de ijk- en justeermeester het gewicht exact had gejusteerd en zijn
   particuliere merk twee keer op het gewicht had afgeslagen, gevolgd door de
   dan geldende jaarletter was het gewicht officieel voor fijne weging geschikt.
   Een uitzondering hierop zijn de omgekeerd taps toelopende metrieke
   krukgewichten waarop NO is afgeslagen, dat gebeurde vanwege ruimtegebrek
   op het gewicht.
> Dit gewicht is als zodanig voor de fijne weging gemaakt gezien het opschrift
   NP en de dubbele afslag van het particuliere ijkmerk van ijk- en justeermeester
   meester Dr. Matheus Christinus Mensing.
> Knopgewichten met een massa van 10 NEDERLANDS POND KIL
   zijn uiterst zeldzaam!

Mensing Matheus Christinus Dr.
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870.
Eervol ontslagen 1 augustus 1880. Overleden 13 februari 1908.
 
312


Knopgewicht 10 NEDERLANDS POND KIL

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 07
Op de schouder van het gewicht staat 10 N.P gevolgd door twee keer het ijkmeester teken van Dr. Mensing, Matheus Christinus en de jaarletters;
V 1865, W 1866, X 1867, Z 1868, A 1869, B 1870, E 1873.

Bijzonderheden
> Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer
   afgeslagen  ijkmeester teken op de schouder) voor o.a Goud en Zilver.
   Het gewicht is gelijk opgeijkt met de 10 pond kil (nr. 312) en de 5 pond
   kil (nr. 313). Deze drie samen vormen een prachtige serie. Opgeborgen in een
   bijbehorende kist gemaakt van notenhout.
> Gewichten geproduceerd  in de periode 1820-1869 waarop als
   massa-aanduiding NPK, NP of NO door de fabrikant is aangebracht, zijn
   aanvankelijk gemaakt voor fijne weging. Dit was destijds usance, echter
   pas nadat de ijk- en justeermeester het gewicht exact had gejusteerd en zijn
   particuliere merk twee keer op het gewicht had afgeslagen, gevolgd door de
   dan geldende jaarletter was het gewicht officieel voor fijne weging geschikt.
   Een uitzondering hierop zijn de omgekeerd taps toelopende metrieke
   krukgewichten waarop NO is afgeslagen, dat gebeurde vanwege ruimtegebrek
   op het gewicht.
> Dit gewicht is als zodanig voor de fijne weging gemaakt gezien het opschrift
   NP en de dubbele afslag van het particuliere ijkmerk van ijk- en justeermeester
   meester Dr. Matheus Christinus Mensing.
> Knopgewichten met een massa van 10 NEDERLANDS POND KIL
   zijn uiterst zeldzaam!

Mensing Matheus Christinus Dr.
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870.
Eervol ontslagen 1 augustus 1880. Overleden 13 februari 1908.